Elementary Schools in Queen Creek, AZ
Walker Butte K-8 Elementary School

29697 N Desert Willow Blvd., Queen Creek, AZ 85243

480-987-5360


Johnson Ranch Elementary School

29859 N Desert Willow Blvd., Queen Creek, AZ 85243

480-882-1818


San Tan Heights Elementary School

2500 W San Tan Heights Blvd., Queen Creek, AZ 85242

480-888-2930


Kathryn Sue Simonton Elementary School

40300 N Simonton Blvd., Queen Creek, AZ 85242

480-987-5330


J O Combs Elementary School District

301 E Combs Rd., Queen Creek, AZ 85240

480-987-5300


J O Combs Elementary School

37327 N Gantzel Rd., Queen Creek, AZ 85242

480-987-5320


Harmon Elementary School

39315 N Cortona Dr., Queen Creek, AZ 85240

480-882-3500


Queen Creek Elementary School

23636 S 204th St., Queen Creek, AZ 85242

480-987-5920


Jack Barnes Elementary School

20750 S 214th St., Queen Creek, AZ 85242

480-987-7400


Desert Mountain Elementary School

22301 S Hawes Rd., Queen Creek, AZ 85242

480-987-5912